• 25 ก.ค. 2567 19:09
ถ้าการเมืองดี

ถ้าการเมืองดี

ถ้าการเมืองดี

“ปี 2558 มีนายทุนเข้ามาทำไม้ในพื้นที่แต่ จนท. ไม่สามารถทำอะไรนายทุนได้ เราส่งเรื่องร้องเรียนไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีให้ลงมาตรวจสอบพื้นที่ เราเป็นคนที่ต้องปกป้องพื้นที่เของเราเอง ในเมื่อกฎหมายมันเลือกปฏิบัติระหว่าชาวบ้านกับนายทุนเราถามว่าสิทธิชุมชนมันอยู่ตรงไหน ใครจะให้สิทธิชุมชนกับเราได้บ้าง เราไม่ได้ต้องการพื้นที่มาเป็นของเราแต่เราต้องการสิทธิที่จะอยู่จะใช้ประโยชน์ สิ่งที่รัฐทำกับเรามันไม่มีประโยชน์กับเราเลย กฎหมายทำร้ายเราตลอด ณ.วันนี้เหมือนกับว่าเราทำอะไรก็ผิดไปหมด” - จารุณีย์ รักษ์สองพลู ชุมชนบ้านกลาง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง